תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים "לאתר" www.clean4house.co.il(להלן: "האתר" ו/או "קלין האוס"), בבעלות חברת קלין האוס ע.מ מס' 558465407, כתובת למשלוח דואר: דרך ארץ 72, חריש, טלפון: 

 04-6931122 ובדוא"ל: ch.hadera1@gmail.com, מענה טלפוני בשעות עבודה 9:00 – 19:00.

האתר מהווה חנות וירטואלית המיועדת לרכישת מוצרי ניקוי.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. 

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת מוצרים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולמוצרים שהזמנת דרך האתר.

מובהר כי הסחורות המסופקות והנמכרות באתר, נמכרות ע"י קלין האוס אך נשלחות בחברת שילוח צד שלישי.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע הזמנת שירות, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר. 

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

הגדרות

"אתר האינטרנט" או "האתר" – " "www. clean4house.co.il ו/או עובדיו, נציגיו, מנהל האתר, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

"המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר ו/או מי מטעמם.

"המוצרים", "השירותים", "הפריטים" – כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.

רישיון שימוש מוגבל בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר. 

ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.

עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.

להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על-פי כל דין אחר המקובל. 

האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.

האתר ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר. 

הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

שירותים המוצעים על ידי האתר

כל מוצר אשר יהיה מוצע למכירה באתר, יהיה ממוקם בדף רכישה, שבו יינתן מידע אודות אותו המוצר (להלן: "דף רכישה").

תמונות המוצרים בדף הרכישה באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים בפועל באתר.

מדיניות פרטיות

הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות. 

האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.

לאתר אין אפשרות שמירת פרטי אשראי כקבוע בחוק.

בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא"ל ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל. 

הגבלת אחריות האתר

המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו.

כל התכנים אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתו האישית של הכותב, שאינו האתר, ואינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית. בכל עניין משפטי ו/או מקצועי ו/או חשד לעניין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך, ואין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.

להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי הרוכש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש או שרוכש המוצרים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל. 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.

בכל מקרה, אחריות האתר לנזקים ישירים או עקיפים לא תעלה על הסך ששולם לצורך רכישת המוצר הספציפי.

בעלות בקניין הרוחני

הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.

כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

אופן התשלום ואישור הרכישה 

כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ.

מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, הינם מחירים התקפים לרכישה באתר בלבד, במידה ויש בלבול ו / או השמטת מחיר ו / או טעות בתמחור מוצר מסוים החברה רשאית לבטל את רכישת המוצר חד צדדית וללא הסבר.

המוצרים יסופקו לך על ידי קלין האוס, במידה והמוצרים נמצאים במלאי ובמידה והלקוח מילא את פרטיו והשלים את תהליך הרכישה.

בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום, פרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.

הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

לאחר ביצוע הרכישה, תשלח חשבונית עבור התשלום, לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה.

הלקוח מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.

הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.

הנך מתחייב לשמור על פרטי הסיסמא ושם המשתמש שלך. מובהר, כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך.

הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזרת המוצרים שנרכשו

הלקוח רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), שקובעות כי לקוח רשאי לבטל עסקה ובתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

על העסקה יחולו הוראות ס' 14ג' לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כדלקמן:

בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1) טובין פסידים;

(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

כך גם יחול, ס'14ה' לחוק הגנת הצרכן על העסקה כדלקמן:

תוצאות ביטול עסקה 

 (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

 (1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

 (1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

בנוסף, יחולו הוראות ס'4ג לחוק הגנת הצרכן כדלקמן:

 (ג) לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על –

(1) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(2) טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;

(3) טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;

(4) טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 2.5% מסכום עסקת האשראי.

זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.

עלות המשלוח לא תושב ללקוח אם ביטל העסקה לאחר ביצוע המשלוח או תחילתו.

משלוח מוצרים

תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח ומחיר המשלוח יוצג בעמוד בנפרד.

מועדי אספקת המוצרים יהיו בהתאם למועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש ועד 14 יום.

מועדי אספקת המוצרים עלולים להשתנות בין הספקים וחברות השילוח השונות ואינם קבועים.

זמני אספקת המוצרים שמצוינים בדף הרכישה מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי השבתה במשק, של דואר ישראל, או בימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או משבר אחר.

האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או עיכוב בדואר ו/או אירועים שאינם נתונים לשליטתו של האתר או מי מטעמו.

לבחירת הרוכש, תינתן האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח ובתיאום מראש עם הסניף :

חריש – דרך ארץ 72 , טל' : 04-6931122

תנאי המשלוח לאזורים מסוכנים ייקבעו על ידי חברת השילוח, בהתאם למוצר שנרכש.

עדכון תנאי ההתקשרות

האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר. 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.

כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, האתר יהיה זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. 

מקום השיפוט

כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם כתובת למשלוח דואר רשום עם אישור מסירה : דרך ארץ 72 חריש, בטלפון: 

 04-6931122 ובדוא"ל : ch.hadera1@gmail.com

המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו. 

דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 5 ימי עסקים מן המשלוח.